Kleuren aanleren

Alles stap voor stap

Wanneer je aan kinderen met Downsyndroom iets nieuws wilt leren, kleuren aanlerengaat alles stap voor stap. Zo ook het kleuren aanleren. Je begint dus altijd met het aanleren van één kleur tegelijk.  Vaak heeft het kind al een voorkeur voor een bepaalde kleur en dan doe je er verstandig aan om deze kleur te kiezen als ‘beginkleur’. In dit geval hebben we gekozen voor de kleur ROOD. Lees meer…

Rekenlijn – Het allereerste begin

Een aantal zien als geheel

Om de rekenvaardigheid van kinderen met Downsyndroom ook echt te laten slagen, is het belangrijk om een bepaalde methode te volgen.rekenlijn - begin Voor lezen en praten heet die methode LEESPRAAT; voor rekenen heet die methode REKENLIJN. Leespraat gaat (in de beginfase) uit van een woord in het geheel zien. Je leest dus niet H-O-N-D, maar ziet gewoon: “hé, hier staat hond, ik herken dat woord”. Op die manier werkt Rekenlijn in het begin ook. Je gaat dus niet tellen 1-2-3, maar je ziet gewoon: “dit zijn drie appels”.

Rekenvoorbereiding

De eerste fase van Rekenlijn heet de REKENVOORBEREIDING. Het eerste onderdeel van Rekenvoorbereiding is: “Het globaal herkennen van de getallen 0 t/m 5”. Dat is dus waar je mee begint. Maar ook dat gaat weer in kleine stapjes, d.m.v. introduceren, matchen, kiezen en benoemen.

Kleine stapjes met Rekenlijn

Je begint met het aantal 1. Ga er dus nog geen andere getallen bij halen. Iets is 1 of het is niet 1.
– stap 1: introduceer het getal 1 door het te benoemen in de dagelijkse bezigheden. (1 neus, 1 kin, 1 banaan, 1 koekje etc.)
– stap 2: het matchen van het getal 1. Dit gebeurt door kaarten te maken en een plaatje met 1 stip te matchen met een ander plaatje met 1 stip. Dit kun je natuurlijk zo leuk maken als je zelf wilt.
rekenlijn - begin– stap 3: het kiezen van het getal 1. Het kind moet steeds kiezen waar het getal 1 is; je kunt die doen met stippenkaarten, maar ook met poppetjes, voorwerpen, kaarten etc. Wat er maar voorhanden is.
– stap 4: de laatste stap is het benoemen van het getal 1. Een kind moet dus antwoord kunnen geven op de vraag: “hoeveel … zijn dit?”

Nadat het kind stap 1 t/m 4 beheerst wat betreft het getal 1, ga je door naar het getal 2 en daarna naar het getal 0. Zodra een kind dit kan is het weer tijd voor een volgende stap binnen Rekenlijn.

 

Rekenlijn – verschil tussen 4 en 5

Het opmerken van een probleem in Rekenlijn

Wanneer je met je kind met de blokjes- of de getallenlijnen van Rekenlijn werkt, zal je ongetwijfeld merken dat het kind lastig het verschil kan zien tussen twee getallen. Dat was ook wat er op mijn pad kwam vandaag. Ik merkte al gauw dat er een moeilijkheid zat ik het verschil tussen de 4 en de 5. Dat heb ik als volgt opgelost. Lees meer…

Moestuinplan 2016

Een nieuwe tuin

In de zomer van 2016 zijn onze buren met hun moestuin gestopt. Dat was voor ons heel jammer, want het waren heel gezellige buren. Aan de andere kant schiep dat voor ons de mogelijkheid om hun tuin over te nemen. Moestuinplan 2016Hoe vaak krijg je nou de kans om een aangrenzende, mooie, goed onderhouden moestuin over te nemen. Na even dubben hebben we dat dus gedaan. En nu zijn we de trotse eigenaars van maar liefst 300 vierkante meter moestuin. Tijd voor een nieuw moestuinplan dus! Lees meer…

Leespraat – thema pannenkoeken bakken

Matchen, kiezen, benoemen

Wanneer je nieuwe woorden aan een beginnende lezer gaat leren door middel van Leespraat, werk je altijd volgens de methode MATCHEN, KIEZEN, BENOEMEN.

leespraat pannenkoeken

Eerst moet een kind twee dezelfde geschreven woorden kunnen matchen. Dan moet een kind uit twee verschillende geschreven woorden het gevraagde woord kunnen aanwijzen; kiezen dus. En bij de laatste fase moet een kind een geschreven woord direct kunnen benoemen; lezen dus.

Op school had één van de kinderen met wie ik werk pannenkoeken gebakken. Deze les zal ik als voorbeeld gebruiken. Lees meer…

Rekenlijn – Rechterkant of Linkerkant?

Ruimtelijke begrippen

Vorige week heb ik al eens iets geschreven over het aanleren van de ruimtelijke begrippen LINKS en RECHTS. Nu gaan we een stapje verder met het aanleren van de begrippen AAN DE LINKERKANT en AAN DE RECHTERKANT.

rekenlijn linkerkant rechterkant

Je kijkt nu niet alleen  naar de opzichzelfstaande begrippen, maar meer kijkt naar waar een voorwerp staat ten opzichte van een ander voorwerp. Lees meer…

Rekenlijn – Getallenlijn 7 t/m 10

De getallenlijn

De getallenlijn is een middel dat je gebruikt bij kinderen die al wat verder zijn met de rekenvoorbereiding en langzamerhand overgaan tot het rekenen van nul tot tien. Dit doe je om kinderen een goed beeld te laten krijgen van de verschillende getallen onder de tien.

getallenlijn t/m 10

Op een getallenlijn wordt duidelijk visueel gemaakt hoe zo’n getal eruit ziet. Het getal VIJF bijvoorbeeld, ziet er op de getallenlijn uit als precies op de helft en dat hoef je dus niet steeds opnieuw af te tellen. Lees meer…