Rekenlijn – Het allereerste begin

Een aantal zien als geheel

Om de rekenvaardigheid van kinderen met Downsyndroom ook echt te laten slagen, is het belangrijk om een bepaalde methode te volgen.rekenlijn - begin Voor lezen en praten heet die methode LEESPRAAT; voor rekenen heet die methode REKENLIJN. Leespraat gaat (in de beginfase) uit van een woord in het geheel zien. Je leest dus niet H-O-N-D, maar ziet gewoon: “hé, hier staat hond, ik herken dat woord”. Op die manier werkt Rekenlijn in het begin ook. Je gaat dus niet tellen 1-2-3, maar je ziet gewoon: “dit zijn drie appels”.

Rekenvoorbereiding

De eerste fase van Rekenlijn heet de REKENVOORBEREIDING. Het eerste onderdeel van Rekenvoorbereiding is: “Het globaal herkennen van de getallen 0 t/m 5”. Dat is dus waar je mee begint. Maar ook dat gaat weer in kleine stapjes, d.m.v. introduceren, matchen, kiezen en benoemen.

Kleine stapjes met Rekenlijn

Je begint met het aantal 1. Ga er dus nog geen andere getallen bij halen. Iets is 1 of het is niet 1.
– stap 1: introduceer het getal 1 door het te benoemen in de dagelijkse bezigheden. (1 neus, 1 kin, 1 banaan, 1 koekje etc.)
– stap 2: het matchen van het getal 1. Dit gebeurt door kaarten te maken en een plaatje met 1 stip te matchen met een ander plaatje met 1 stip. Dit kun je natuurlijk zo leuk maken als je zelf wilt.
rekenlijn - begin– stap 3: het kiezen van het getal 1. Het kind moet steeds kiezen waar het getal 1 is; je kunt die doen met stippenkaarten, maar ook met poppetjes, voorwerpen, kaarten etc. Wat er maar voorhanden is.
– stap 4: de laatste stap is het benoemen van het getal 1. Een kind moet dus antwoord kunnen geven op de vraag: “hoeveel … zijn dit?”

Nadat het kind stap 1 t/m 4 beheerst wat betreft het getal 1, ga je door naar het getal 2 en daarna naar het getal 0. Zodra een kind dit kan is het weer tijd voor een volgende stap binnen Rekenlijn.

 

Geef jouw reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *