Uitspraak verbeteren met Leespraat

Wat doe je daar

Leren lezen om te leren praten

Dat is de ondertitel van de methode Leespraat. Je gebruikt Leespraat dus niet (alleen) als doel, maar juist als middel om een kind beter te leren praten, zich te leren uiten en de dagelijkse handeling overzichtelijk te maken.

Doeda?

Regelmatig hoor ik, wanneer ik met iets bezig ben: “Isadora, doeda?” Nu begrijp ik de kindertaal natuurlijk prima en ik weet dat er bedoeld wordt: “Isadora, wat doe je daar?” Maar leg dat maar eens uit aan mensen die hem niet begrijpen. Daarom is dit een goede zin om eens uit te pluizen met Leespraat.

Omkeermethode Leespraat

Allereerst heb ik de woorden opgeschreven en los laten knippen. Daarna heb ik gebruik gemaakt van de omkeermethode, zodat het kind ziet dat de zin uit vijf verschillende woorden bestaat. Toen dat goed ging (dit kindje is inmiddels zo ver dat vrijwel meteen goed gaat) heb ik hem gevraagd om de losse woorden in een goede volgorde naast elkaar neer te leggen zodat er een juist zin ontstaat. Wanneer hij een verkeerd woord neerlegde liet ik hem lezen wat er precies stond. Bijvoorbeeld: “Isadora daar” en vroeg hem dan of dat goed was. Tot slot hebben we samen de zin nogmaals gelezen.

Extra Leespraatoefening

Tijdens het lezen merkte ik twee dingen: Hij sprak JE uit als JIJ en haalde ook weleens DOE en DAAR door de war. Dat is dan een goede aanzet om nog een stapje verder te gaan met de oefening. Ik heb een soort schema gemaakt (zoals te zien in foto vier) en heb meerdere woorden JE, JIJ, DOE en DAAR uitgeknipt. Aan het kind dan de taak om deze woorden te matchen met de woorden zoals in het schema.

Op deze manier moet hij dus extra goed kijken naar het verschil tussen de verschillende woorden. Uiteraard leg je daarbij uit dat je JE uitspreekt met een U en JIJ met de IJ. In DOE zit een OE en in DAAR zit de AA. Door een kind daar extra op te wijzen ziet hij op een visuele manier wat het verschil tussen die woorden is.

 

 

Geef jouw reactie op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *