info@isadorawarring.nl

Isadora warring

pedagoog gespecialiseerd in
Downsyndroom

Ik werk sinds 2008 als zelfstandig pedagoog.
Vrij snel daarna heb ik me gespecialiseerd in Downsyndroom. Sindsdien werk ik alleen nog met kinderen en (jong-) volwassenen met Downsyndroom.

Ontwikkelingsgebieden Downsyndroom

Door mijn achtergrond als pedagoog, kan ik begeleiding bieden op alle gebieden van de ontwikkeling. Te denken valt aan ADL, regie over het leven krijgen, structuur bieden, sociale ontwikkeling, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, gedragsregulatie en taal- spraakontwikkeling. Ieder kind heeft iets anders nodig, dus ik pas mijn begeleiding aan op de behoeften van het kind (en uiteraard de ouders).

 

Individuele begeleiding

Mijn begeleiding vindt altijd individueel plaats. Geen kind is hetzelfde, dus mijn begeleiding is altijd op maat. De begeleiding kan thuis plaatsvinden, bij mij in de praktijk of op school/opvang.

Ik werk met behulp diverse communicatiemiddelen, waaronder Leespraat en ondersteunende gebaren.

 

Praktische adviezen voor betrokkenen

Een goed netwerk rondom een kind is van groot belang. Daarom werk ik nauw samen met (ten minste) de ouders. Maar ook met leerkrachten, begeleiders en andere betrokkenen rondom een kind. Daarom trek ik mijn begeleiding breder dan alleen één op één en geef ik praktische adviezen, binnen het netwerk van het kind, als dat gewenst is. 

 

Vergoeding voor begeleiding

Mijn begeleiding kan worden vergoed vanuit een PGB. Uiteraard kan er ook zonder een PGB begeleiding worden geboden.

 

Overige werkzaamheden

Voor lezingen, opvoedingsondersteuning of andere vragen rondom Downsyndroom ben ik ook beschikbaar. Deze werkzaamheden kunnen uiteraard niet worden vergoed vanuit een PGB.

 

Aanmelden

Op dit moment hanteer ik een wachtlijst voor structurele begeleiding. Het is wel altijd zinvol om even contact op te nemen. Op basis van de wensen, denk ik met je mee over wat ik voor je kan betekenen.

Contactformulier